fbpx

Termeni & Condiții

Ultima actualizare: 10 Ianuarie 2021

Conținutul Paginii

Politică de Confidențialitate

Informații generale

Confidențialitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale lui Iulian Zonenstain, deținătorul / proprietarul website-ului, cu sediul în Bârnova, Str. Capela Inculeț, Nr. 19, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet enalogos.life. („Site-ul”)

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

a.

Dacă sunteți client al Site-ului, deținătorul website-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul Website-ului Enalogos.life, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, deținătorul website-ului va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de deținătorul website-ului, iar contul creat va fi șters automat.

b.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, deținătorul website-ului va prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Scopurile și temeiurile prelucrării

a.

Dacă sunteți client al Site-ului, deținătorul website-ului prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi deținătorul website-ului, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea Dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor Dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și deținătorul website-ului, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre Dumneavoastră și deținătorul website-ului.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă deținătorul website-ului în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor Dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor Dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea deținătorul website-ului de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de deținătorul website-ului, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor Dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul Dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii contului Dumneavoastră la preferințele email.

Furnizarea datelor Dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru Dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al deținătorul website-ului de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor Dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

b.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, deținătorul website-ului prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de deținătorul website-ului, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul Dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor Dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor Dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru Dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența Dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor Dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al deținătorul website-ului de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor Dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru Dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, deținătorul website-ului va prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina deținătorul website-ului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea informațiilor contului vostru, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor Dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, deținătorul website-ului va înceta prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de deținătorul website-ului pe baza consimțământului exprimat de către Dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deținătorul website-ului poate dezvălui datele Dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul website-ului în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, angajați), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către deținătorul website-ului prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul website-ului pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. (de exemplu unei firme de curierat externă pentru efectuarea unei comenzi externe)

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul website-ului, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea deținătorul website-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul website-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, deținătorul website-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către deținătorul website-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorul website-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul website-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: enalogos.life@gmail.com sau să ne contactați prin Pagina de Contact a site-ului.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politică Cookies

Informatii privind siguranta datelor

Enalogos respectă confidenţialitatea tuturor datelor introduse la efectuarea unei comenzi.

Informaţiile primite nu vor fi divulgate către terţe părţi, cu excepţia firmelor de curierat/Poştei Române şi doar cu scopul livrării comenzii.

Informaţiile personale pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor din magazinul virtual:

 • procesarea comenzilor;
 • oferirea de produse şi/sau servicii;
 • soluţionarea cererilor, întrebărilor şi/sau a reclamaţiilor făcute către noi;
 • realizarea studiilor de piaţă şi marketing;
 • înregistrarea informaţiilor în vederea promovării ofertelor speciale sau personalizate, reducerilor, promoţiilor şi a altor beneficii;
 • trimiterea newsletterului cu informaţii relevante din domeniul sănătăţii, spiritualităţii, dezvoltării personale şi ştiinţelor de frontieră;
 • ne obligăm să încetăm comunicările prin email către dumneavoastră în maximum trei zile din momentul în care ne solicitaţi acest lucru.

Politica de livrare a produselor/serviciilor

Expedierea produselor, timpii de distribuţie si calculul costurilor de transport

Enalogos asigură transportul comenzilor prin Prioripost – Poşta română, in maximum două zile de la data finalizării comenzii.

Orice altă întârziere sau indisponibilitate a produsului comandat în această perioadă va fi anunţată prin email.

Plasarea unei comenzi online implică acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare, preţurilor produselor şi costurilor de transport.

Termenul de livrare

Enalogos estimează pentru dumneavoastră data expedierii şi termenul de livrare în funcţie de disponibilitatea produselor cumpărate. Veţi primi aceste informaţii după finalizarea comenzii în emailul de confirmare, precum şi în sumarul comenzii din contul dumneavoastră. În cazul în care produsul comandat nu se află în stoc, veţi fi informat telefonic sau prin email despre timpul de întârziere.

Politica de retur/anulare

Cartile achizitionate din magazinul Enalogos pot fi returnate  în maxim 14 de zile de la achiziţionare.

Contravaloarea produselor trimise retur se achita clientului in termen de 14 de zile de la primirea lor la sediul Enalogos.

Produsele returnate trebuie să fie nedeteriorate sau sa prezinte urme de folosire şi să fie însoţite de documentul fiscal de achiziţie.

Prin solicitarea returului, clientul declară că a luat la cunoştinţă condiţiile prezentului regulament şi este de acord în totalitate.

Cursurile, webinariile, workshopurile online nu beneficiaza de retur.

Vă rugăm să verificaţi coletul în momentul în care îl primiţi prin Poşta română sau prin curier. Acesta nu trebuie să fie deteriorat, desfăcut şi nu trebuie să aibă semne vizibile de lovire.

În cazul în care constataţi că a fost deteriorat, desfăcut şi prezintă semne vizibile de lovire în timpul transportului, refuzaţi-l şi sunaţi-ne pentru a soluţiona problema.

Condiții generale de utilizare a site-ului.

Introducere

Termenii și Condițiile Standard scrise pe această pagină iți vor dicta sau restricționa comportamentele enumerate mai jos după caz. Acești termeni vor fi aplicați complet si for afecta felul în care folosești Website-ul. Folosind acest Website, ești de acord în mod implicit că accepți toate termenele și condițiile enumerate mai jos. Nu vei folosi acest site dacă nu ești de acord cu Termenii și Condițiile Standard descrise aici.

Drepturile de Proprietate Intelectuală

Cu excepția conținutului pe care îl deții, sub acești termeni, Iulian Zonenstain și sau persoanele licențiate dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și alte materiale prezente pe acest Website.

Ai dreptul doar de a vedea materialele conținute pe acest Site.

Restricții

Iți este interzis în mod express următoarele

 • publicarea acestui material fără menționarea autorului ca și fiind “al tău”;
 • să vinzi, să relicențiezi sau să comercializezi în orice fel materialele de pe acest Site;
 • să pretinzi în public că ideile găsite aici sunt ale tale;
 • să folosești acest Website în vreun fel care ar putea dăuna Website-ului;
 • să folosești acest Website în vreun fel în care ar afecta experiența celorlalți utulizatori în mod negativ;
 • folosind acest site pentru a fi contrar legii în vreun fel în care ar putea cauza proprietarului rau;
 • cumularea de date sau alte informații despre comportamentul și activitatea utilizatorilor pe Website;
 • folosind acest Website pentru a face reclamă sau orice tip de marketing.

Anumite părți ale Website-ului iți sunt restricționate iar proprietarul iți poate oricând restricționa accesul și în alte părți, oricând, fără nici o atenționare. Orice Nume de cont si parolă pe acest site este confidențială și trebuie sa menții confidențialitatea deasemeni.

Conținutul Tău

In Termenii și Condițiile Standard ale acestui Website, “Conținutul Tău” înseamnă orice, video, text, imagini sau alt tip de material alegi să publici pe acest Website. Publicând conținutul permiți proprietarului, drepturi non-exclusive, irevocabil în întreaga lume, de a menționa, adapta, publica, traduce și distribui in orice rețea media sau de altfel.

Conținutul Tău trebuie să fie al tău și este interzis ca el sa încalce drepturile oricărui terț. Proprietarul iși rezervă dreptul de a șterge Conținutul Tău de pe Website fără notificarea ta.

Fără Garanții

Acest Website este oferit “așa cum este” cu toate greșelile, iar proprietarul nu reprezintă sau exprimă vreo garanție, de nici un fel pentru orice material prezentat pe acest Website. Deasemeni, nimic conținut pe acest site nu va fi interpretat ca fiind un sfat sau o instrucțiune.

Limitarea Răspunderii

În nici o situație, proprietarul sau orice angajat nu fa fi respunzător pentru nimic ce ar surveni în urma folosirii acestui Website. Proprietarul, incluzând angajații nu vor fi ținuți responsabili pentru orice situații indirecte apărute în urma folosirii Website-ului.

Despăgubiri

Îl vei despăgubi complet pe proprietar în toate incidentele, costurile, cererile, cauze de acțiune, pagube și cheltuieli care apar în urma încălcării acestor Termeni și Condiții Standard ale Website-ului.

Separabilitate

Dacă oricare din acești Termeni va fi găsit invalid în urma unei cercetări comparat la Lege ea va fi ștearsă fără să afecteze cele ce rămân după.

Variații ale Termenilor

Proprietarului îi este permis să revizuiească acești termeni oricând după cum dorește și folosind acest Website îți este cerut să revizuiești acești Termeni în mod regular.

Atribuții

Proprietarului îi este permis să revizuiească acești termeni oricând după cum dorește și folosind acest Website îți este cerut să revizuiești acești Termeni în mod regular.

Întregul Acord

Acești Termeni constituie întregul acord dintre proprietar și tine în relație cu folosirea acestui Website, și înlocuiește orice alt acord sau înțelegere anterioară.

Legea Guvernamentală & Jurisdicția

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România și te supui jurisdicției țării și curții federale din România pentru rezolvarea oricărei dispute.