fbpx

MINTEA

aforisme Lester Levenson

◉ Mintea este un instrument creat de tine pentru a  imagina Unitatea ca fiind divizată și separată în mai multe  părți, interconectate între ele.

◉ Mintea este pur și simplu suma tuturor gândurilor.

 ◉ Mintea are obiceiuri.

◉ Mintea subconștientă este doar totalitatea  gândurilor la care nu ne uităm acum.

◉ Subconștientul ne conduce, făcându-ne victime ale  obișnuinței.

◉ Lucrul care ne împiedică să recunoaștem și să ne  exprimăm infinitul este pur și simplu mintea, conștientă și subconștientă. Dacă vrem să exprimăm această natură  infinită, o putem face doar prin a ne întoarce în afara minții.  Când ajungem pe tărâmul din spatele minții, operăm fără  gânduri – intuitiv – și suntem în armonie cu întregul  univers.

◉ Îndrumarea este de a liniști mintea. Liniștește  mintea și vei vedea infinitatea ta chiar acolo.

◉ Doar eliberează complet mintea și ceea ce rămâne  este Ființa ta infinită, atotștiutoare, atotputernică și  omniprezentă.

◉ Dacă ar fi să ne îndreptăm toate energiile spre  liniștirea minții noastre, am fi foarte curând pe deplin  realizați.

◉ Mintea se liniștește spontan în compania unui mare  suflet.

◉ Cu cât este mai liniștită mintea, cu atât mai mult  simți Sinele și cu atât mai bine te simți. Te simți pe atât de  bine pe cât de liniștită îți este mintea.

◉ Atunci mintea dispare și acolo este Sinele. Unde este  Sinele, nu există minte.

◉ Mintea este conștiința reflectată, reflectată din sursa  sa – Sinele – la fel cum lumina soarelui este reflectată de  lună. În timp ce lumina lunii poate fi folosită pentru a  dezvălui obiecte, ea nu mai este necesară atunci când  răsare soarele. Deși luna poate rămâne pe cer în timp ce  soarele strălucește, este slabă și inutilă. La fel, mintea este  inutilă atunci când lăsăm Sinele să strălucească.

◉ Mintea ta este un instrument folosit pentru a-ți  identifica Sinele real cu corpul și lumea ta.

◉ Dacă nu te identifici cu corpul sau mintea, nici  corpul, nici gândurile nu te vor afecta. Așa este și când  dormi. În timp ce nu te identifici cu corpul sau mintea, nu ai  nici o problemă, nici o suferință.

◉ În meditație, mintea se supune și simte minunata  pace a Sinelui. Acesta este începutul. Finalul este totala  dizolvare a minții. Acest lucru se realizează prin  recunoașterea minții ca nefiind separată de Sine, văzând-o  ca pe un produs fantomă al Sinelui.

◉ În această iluzie de vis, există un lucru numit gând.  Iar gândul determină și este cauza întregii materii.

◉ În imaginația ta, ai scris și proiectat un spectacol  cinematografic pe un ecran, cu actori și public, dar ai  pierdut din vedere faptul că totul este în imaginația ta, totul  e în mintea ta. Descoperă acest lucru și descoperi adevărul  absolut.

◉ Lumea și universul sunt un amestec mental.  Liniștirea minții este realizarea. Există două moduri de a o  obține. Prin recunoașterea a ceea ce este cu adevărat  mintea, ea este văzută ca o iluzie și, prin urmare, se retrage.  Prin concentrarea asupra Sinelui tău și descoperirea că tu  ești acela, mintea de asemenea dispare. Renunțarea  completă este realizarea totală.

◉ Motivul pentru care gândurile rătăcesc înapoi în  lume este pentru că noi credem că lumea este reală. Dar în  afara acestei credințe este realizarea!

◉ Distragerea minții înseamnă a dori mai mult  materialismul lumii decât Sinele. Dorind mai mult să îți  păstrezi Sinele, nici măcar o privire nu e aruncată asupra  lumii! Lumea nu este privită!

◉ Un gând este o presupunere de lipsă care determină  dorința de a o îndeplini.

Toate gândurile sunt ale non-adevărului. Este atât de  simplu: tu doar oprești gândurile, iar infinitul care ești  devine evident de la sine.

◉ Trebuie să folosești mintea pentru a liniști mintea și  trebuie să folosești determinarea pentru a o liniști.

◉ Când începi să te concentrezi asupra minții, începi  să te ridici deasupra minții.

◉ Odată ce vei vedea ce este mintea, nu vei mai fi  supus ei. Puterea minții este abilitatea de a se concentra,  fără distragere, asupra unui singur gând.

◉ Fără o minte concentrată, progresul este relativ mic.

◉ O minte rătăcitoare, speculantă, este cea care  disipează energia sub forma multor gânduri. Păstrează un singur gând și energia este mai puțin disipată și mai  conservată. Direcționează aceasta energie conservată către  Sine și Sinele tău va fi dezvăluit. Cu cât faci mai mult acest  lucru, cu atât direcția ta va fi mai puternică și devine mai  ușor să sălășluiești în Sinele tău.

◉ La început mintea urmărește Sinele, intermitent, la  intervale lungi. Pe măsură ce continui, intervalele se  scurtează. Spre final, mintea este constantă în această  căutare și nu se îndepărtează de ea.

◉ Puterea minții este aproape infinită. Când există un  singur gând, toată acea putere este chiar acolo.

◉ Gândurile neliniștite îi țin departe pe cei Măreți. O  minte liniștită le ține ușa deschisă.                                       

◉ Cu cât elimini mai mult mintea, cu atât simți mai  multă liniște.

◉ Mintea nu va descoperi niciodată Sinele, deoarece  mintea este cea care acoperă Sinele. Numai prin eliberarea  minții, Sinele poate fi revelat. Liniștește mintea suficient  pentru a permite Sinelui tău să fie evident, astfel încât să se  elibereze mintea.

◉ Eliminarea a ceea ce nu ești este creștere.

◉ Cea mai mare dificultate este mintea subconștientă.  Am transferat lucrurile în subconștient, le-am depozitat  acolo și am aruncat cheia.

◉ Dacă am putea transforma subconștientul nostru pe  deplin în conștient, am fi pe deplin realizați.

◉ Fiecare minte folosește aceeași inteligență  nelimitată. Toată lumea o folosește în măsura în care poate  pentru a-și îndeplini dorințele. Când afli că limitările tale  mentale sunt autoimpuse, le lași să plece. Atunci inteligența ta, IQ-ul tău, pot fi crescute până la gradul în care știi că nu  ai limite.

◉ Suntem cu toții în aceeași minte și singurul lucru  care ne împiedică să-l citim pe celălalt este faptul că atenția  noastră este prea concentrată asupra propriului nostru eu  mic.

◉ Toată lumea îi citește inconștient pe toți ceilalți și  crede că sunt propriile sale gânduri.

◉ Toate mințile se influențează reciproc.

◉ O minte de nivel înalt se armonizează cu alte minți  de nivel înalt. O minte de nivel scăzut se armonizează cu alte minți de nivel scăzut.

◉ Mintea este captivantă. Este molipsitoare, deoarece  gândul este un mecanism de limitare.

◉ Singura inteligență pe care o are mintea este ceea ce  îi oferi.

◉ Gândurile sufocă capacitatea de a fi fericit.

◉ Fiecare gând provoacă o manifestare.

◉ Nu există nicio limită la numărul de idei noi pe care  le poate avea omul.

◉ Orice poate gândi omul, poate fi.

◉ Îți folosești mintea pentru a-ți liniști mintea. Când  meditezi, te concentrezi asupra unui singur gând, iar alte  gânduri se îndepărtează.

◉ Deoarece mintea caută întotdeauna cunoaștere  exterioară, direcționeaz-o spre interior.

◉ Introvertește mintea până ajungi la realizarea  deplină.

◉ Mintea egoului se luptă pentru supraviețuire și  încearcă să-ți devieze direcția.

◉ Mintea nu poate oferi răspunsul final, deoarece face  parte din ego, face parte din limitarea noastră.

◉ Cunoașterea reală se află chiar în spatele gândirii – care este cunoaștere relativă – iar cunoașterea relativă este  ignoranță.

◉ Când Sinele, care se află chiar în spatele minții, este  descoperit, vezi că mintea este limitată și poți să o eliberezi.

◉ Există o minte care conduce această planetă. Există  o minte care conduce sistemul solar și o minte care conduce  universul. Toate aceste minți există în iluzie.

◉ Unde este lumea fără mintea ta? Există așa ceva  precum lume când dispare mintea? Gândul despre lume o  creează. Tot acest univers solid despre care spui mintal că  este un univers solid este doar gândul tău că este un  univers solid.

◉ Orice lucru de care mintea ta este absolut convinsă,  se concretizează instantaneu.

◉ Mintea poate face orice cu corpul.

◉ Cel mai bun lucru pe care intelectul și raționamentul  îl pot face pentru noi este mai întâi să își recunoască  limitările și, în al doilea rând, să facă ceea ce ajută la  căutarea Sinelui.

◉ Fiecare gând este o suferință. Când valurile gândului  sunt complet liniștite, nu mai există suferințe.

◉ Fiecare gând este motivat de dorința de plăcere sau  de aversiunea față de durere.

◉ Renunțarea la toate atașamentele și aversiunile  înseamnă să renunți la toate gândurile tale.

◉ Gândul și dorința sunt aceleași.

◉ Singurul lucru de care suntem conștienți sunt  propriile noastre gânduri.

◉ Ceea ce vedem acolo în exterior, este propria  noastră minte.

◉ Ceea ce vrei cu adevărat, nu uiți niciodată – este  întotdeauna în mintea ta. Dorește-ți cu adevărat să îți  descoperi Sinele.

◉ Mintea este creierul corpului astral și a celui cauzal.

◉ Mintea poate fi liniștită oriunde te-ai afla. Locul  unde se poate întâmpla este chiar acolo unde te afli.

◉ Nu-ți face griji despre minte, iar mintea nu va avea  nevoie de grijă!

◉ Mintea nu devine mai zgomotoasă, doar tu devii  suficient de tăcut pentru a observa cât de zgomotoasă este.

◉ Totul se aliniază perfect, armonios și fără efort în  lipsa gândurilor.

◉ Pe măsură ce mintea se liniștește, mai întâi  sentimentul de a poseda scade, până când se simte o  oarecare siguranță. Devine mai puțin necesar să deții  pentru a fi. Apoi, sentimentul de înfăptuire scade până când  o nouă siguranță se face simțită – o siguranță în care nu tu  ești cu adevărat cel care înfăptuiește lucruri, că autorul real  este o putere mai mare și că, de fapt, se poate exista cu mult  mai puțin efort. Apoi devine mai puțin necesar să faci  pentru a fi. În cele din urmă, Sinele tău real (care a fost  întotdeauna în fundal) intră și preia conducerea și simți că  nu mai este nimic necesar pe care trebuie să-l ai sau să-l  faci, că nu există altă opțiune decât să fii!

◉ Folosește atotștiința, nu folosi mintea! Scopul este  de a elimina mintea.

◉ Dacă nu există gânduri, atunci nu există minte.  Mintea constă doar în gânduri.

◉ Dacă dai la o parte mintea, ceea ce rămâne este  atotștiința. Ești acea Ființă omniscientă pe care o cauți,  umbrită de minte.

◉ Mintea detașată de lume și centrată doar pe Sine  este eliberare.

◉ Adâncirea în starea de meditație este dată de gradul  de liniștire a minții.

◉ Dacă nu elimini mintea, dacă nu elimini egoul, nu  progresezi.

◉ Cu cât privești mai mult în minte, cu atât mai liniștit  devii.

◉ Acolo unde mintea este total liniștită, există întreaga  cunoaștere.

◉ O minte liniștită este realizarea deplină.

◉ Primul gând al tuturor gândurilor este: „Sunt un  individ, separat”. Pentru a exista un el sau o ea, mai întâi  trebuie să existe un eu. Așadar, îl creăm pe eu, apoi sunt (și)  alții. Fără primul gând de mine, nu pot exista alte gânduri  despre altcineva. Aceasta este prima eroare de bază: sunt o  persoană separată. Dacă sunt separat, atunci trebuie să  existe și alții și începi să îl împarți pe eu, unul, devenind, în  primul rând, un individ separat de el (unu). Gândul, mai  întâi te împarte și te separă de unica Ființă, iar apoi creează  o multitudine de ființe și lucruri și toate relațiile lor. Este  doar gândul tău – asta e tot. Lasă-ți gândul să plece și ceea  ce rămâne ești tu, infinit, etern, glorios, fericit, senin!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Folosim cookie-uri. Prin utilizarea și navigarea acestui site accepți Politica de Confidențialitate și Termenii & Condițiile site-ului. Găsești mai multe detaii făcând click pe butonul Informații.